2. ROČNÍK KONFERENCE VOGUE

V24 Media, vydavatel časopisu Vogue v Česku a na Slovensku, uvádí 2. ročník konference Vogue CS na téma Trendy ve vzdělávání a mentoringu: talenty a nové technologie

Hlavním hostem konference je Maye Musk, úspěšná modelka a podnikatelka, která do Prahy zavítá osobně.

PRAHA – 18. října 2021 – Společnost V24 Media, vydavatel Vogue CS, uvádí 2. ročník konference Vogue CS na téma Trendy ve vzdělávání a mentoringu: talenty a nové technologie.

2. ROČNÍK KONFERENCE VOGUE

Tématem konference je mentoring nahlížený z různých úhlů pohledu, ale především jako prostředek pro podporu nových talentů. Tematicky se konference dělí do dvou částí. První část je zaměřena na mentoring jako takový, ze- jména s ohledem na mentoring 360°, poradenství a leadership zaměřující se na rozvoj talentovaných lidí a nastupu- jící generaci lídrů a lídryň. Nebudou chybět příklady dobré mentoringové praxe a otevírání se rozmanitosti, inkluzi a rovným příležitostem, a to včetně stáží a praxí, které firmy nabízejí talentovaným uchazečům. Druhá část sleduje využití nových technologií, zejména v oblasti umělé inteligence a kyberprostoru, které v praktické rovině souvisejí s mentoringem. Obě části spojuje snaha o předávání znalostí a zkušeností, mimo jiné s využitím nových technologií mezi úspěšnými a zkušenými osobnostmi na straně jedné a nadanými talenty na straně druhé.

Zvanými přednášejícími budou experti z různých oborů, kteří se věnují některé z podob mentoringu, nebo experti v oblasti nových technologií.

2. ROČNÍK KONFERENCE VOGUE

Hlavním hostem konference je Maye Musk, úspěšná modelka a podnikatelka, která prozradí svůj recept na úspěch a výchovu úspěšných dětí. Dále jsou to univerzitní pedagog a odborník na módní tvorbu Josef Ťapťuch, řídící partnerka firmy Deloitte Diana Rádl Rogerová, proděkanka fakulty informatiky Masarykovy univerzity a spoluza- kladatelka Czechitas Barbora Bühnová a řada dalších. Poprvé budou také společně diskutovat zástupkyně hlavních mentoringových a neziskových platforem zaměřených na podporu žen, které u nás působí. Svými zkušenostmi na poli rozvoji talentů v týmech přispěje i Anna Wintour, Global Content Director pro Condé Nast.

„Předávání zkušeností mezi zkušenými odborníky a nadějnými talenty považuji za jednu z klíčových ingrediencí úspěchu rozvoje týmů i společnosti jako takové. Mentoring je jednou z cest, jak v tom nejlepším smyslu ovlivnit nastupující generaci lídrů a lídryň,“ říká Michaela Seewald, zakladatelka a CEO V24 Media.

2. ROČNÍK KONFERENCE VOGUE

Konference proběhne 2. prosince 2021 od 9 do 18 hodin ve virtuálním studiu v pražských kancelářích Deloitte hybridní, prezenční i virtuální formou. Součástí budou předtočené i živé debaty ze studia. Akci moderuje Pavlína Wolfová. Konference cílí na B2B profesionály, top management, klienty a partnery Vogue CS / V24 Media a na B2C a studenty z vybraných univerzit, kteří získají exkluzivní bezplatný přístup. Vzájemný kontakt s publikem bude zabezpečen prostřednictvím anketních otázek v angličtině a češtině, samozřejmostí je online chat.

Vstupenky pro osobní účast, které jsou v nabídce v limitovaném počtu, i pro virtuální účast pro sledování živého streamu z virtuálního studia společnosti Deloitte si můžete zakoupit na www.vogue-live.cz, kde najdete i více informací.

2. ROČNÍK KONFERENCE VOGUEMaye MuskVogue